Kdo jsem

 

Jmenuji se Věra Kolářová Ruferová. Jsem psychoterapeutka a pomáhám lidem s psychickými obtížemi a poruchami. Sídlím v Hradci Králové, avšak nabízím také online konzultace nebo možnost osobní návštěvy, která je určena především čerstvým maminkám. 

Vystudovala jsem na pedagogické fakultě v Hradci Králové nejprve obor zaměřený na výchovu, vzdělávání a všeobecný rozvoj dětí – vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. V navazujícím magisterském studiu pak sociální pedagogiku – obor, který se zabývá péčí o psychické zdraví člověka, jeho pracovní i osobnostní rozvoj a řešení nepříznivých životních nebo nouzových sociálních situací. 

Jsem absolventkou pětiletého terapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (KBT Odyssea) a členkou ČSKBT a ČAP. Pravidelně se účastním různých vzdělávacích kurzů a školení. 

Při své práci kladu důraz na individuální přístup ke každému ze svých klientů.  Klienta vnímám jako největšího odborníka na svůj život, respektuji jeho jedinečnost a potřeby. Při práci jsem mu partnerem a poskytuji pomoc a plnou podporu. Společně pak hledáme cestu ke změně, která klientovi pomůže vyrovnat se s obtížemi a zlepší kvalitu jeho života. Ve své práci aplikuji metody KBT přístupu.

V soukromém životě jsem hlavně máma dvou malých dětí, které beze zbytku naplňují všechen můj volný čas. Pokud by mi přeci jen nějaký čas navíc zbyl, ráda bych si přečetla nějakou knížku, zašla do kina nebo jen tak ležela a dívala se do přírody. Mým velkým koníčkem bylo potápění a tak se těším, že si vyrazíme "pod vodu" i s dětmi, až to půjde. Ale vše má svůj čas.  

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický směr založený na vědeckých důkazech, který nám pomáhá porozumět tomu, jak přemýšlíme o světě, o okolí kolem nás, o nás samotných. To, jak vše chápeme totiž ovlivňuje nás samé a naše jednání. KBT terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a narušené představy, myšlenky a chování. Například lidé trpící depresemi mají sklon vysvětlovat si všechna fakta ve svůj neprospěch. Oproti tomu úzkostní lidé mají tendenci hledět do budoucnosti s obavami a ti, kdo mají nízké vědomí vlastní hodnoty, přeceňují úspěchy druhých a podceňují své vlastní. Tato terapie učí lidi rozpoznávat a měnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování a životě.

Cílem KBT terapie je směřování klienta k soběstačnosti tím, že se učí a procvičuje nové dovednosti. Díky nim postupně dokáže úspěšně zvládat své problémy a přestává terapeuta potřebovat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!